Hairtalk omsättning 60 min

Kategorier:

Hairtalk går att sätta om med samma hår minst 3 gånger. Håret har mycket fin kvalitet.
Vid omsättning betalar du då enbart för tidsåtgång och lite materialkostnad som ny tejp och solution. 695 kr tim

min kr